Symf top image
Symf top image

Velkommen til SYMF

 

SYMF er din lokale folkekirkelige skoletjeneste.

Vi dækker alle skoler i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.

Vi kalder os Skole-Kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn – til dagligt bare SYMF.

SYMF står for SYd- og MidtFyn.

 

De folkekirkelige skoletjenester er et GRATIS tilbud om faglighed, inspiration og kulturelle oplevelser på skolens præmisser.

Materialerne er tilpasset folkeskolens formål og faglige mål, og ofte er der tilknyttet et kulturelt tilbud, fx en koncert, en workshop, en kunstudstilling eller et kirkebesøg.

Projekterne er udarbejdet af religionspædagogiske fagfolk - lærere, teologer m.fl. - der holder sig opdateret på didaktik, samfund og teologi.

Til enkelte af vores projekter hører også gratis lærerkurser med faglig inspiration til undervisere i faget.

Vi er finansieret af menighedsrådene i Svendborg, Faaborg, Midtfyn og Langeland/Ærø provstier. Det betyder, at alle vores tilbud er gratis at benytte for skolerne i disse 4 provstier.

Vores bestyrelse består af folk fra skoleverden og folk fra det folkekirkelige bagland – dvs. lokale lærere og præster. Du kan læse mere om vores formål og vedtægter under menupunktet Om SYMF.

 

Skole-Kirke-samarbejdet

Vores projekter lægger ind i mellem op til et besøg i den lokale folkekirke, som er en oplagt samarbejdspartner i Den Åbne Skole.

I kirken findes kristendomsfaglige resurser og øvrig viden inden for musik, fortællinger, historie, filosofi m.v., der giver eleverne viden om og indblik i vores kulturarv og i kristendommen.

Kirkebesøget har et fagligt sigte – ikke et forkyndende sigte – med plads til eftertanke, forskelligheder og kritisk refleksion.

 

Persondata

Vi indsamler data (mail, navn, skole og evt. telefonnummer) i forbindelse med tilmeldinger til vores projekter. Kontaktoplysninger benyttes kun til projektkoordinering og slettes efter tre år. Du kan altid slettes af listen ved at kontakte mail@symf.dk

Dataansvarlig for skoletjenensten SYMF er:

Projektmedarbejder Malene Agerholm: mail@symf.dk

 

Læs mere om vores datapolitik under menupunktet Om SYMF

 


  

 I skoleåret 2017/18 var over 70% af skolerne i Svendborg og Faaborg- Midtfyn kommuner tilmeldt et eller flere af vores projekter. 

 

 

Vi lægger vægt på at alle vores projekter er:

  • af høj faglig kvalitet og lever fuldt op til Folkeskolens Fællesmål
  • tilrettelagt efter Folkeskolens præmisser
  • gratis at benytte for skolerne i vores område
  • tværfaglige og inddrager skolens øvrige fag på forskellig vis
  • mulige at deltage i for alle - uanset religiøs- eller kulturel baggrund

 

Fremvisning af EsbjergEvangeliet på Vester Skerninge Friskole

 

 

SYMF
Klosterplads 9, 4. sal
5700 Svendborg
mail@symf.dk
tlf.+45 2480 6018