Symf top image
Symf top image

Projekter 2018 - 19

Tilbage til listen

INFO

Målgruppe: Lærere

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Projektperiode: Fredag d. 30. november 2018

Omfang: 12.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Lærerkursus: Kaldet til selvrealisering

                         

"At blive sig selv er at blive en anden end man var, da man begyndte med at blive sig selv". Så enkelt og så paradoksalt kan eksistenstanken formuleres. Den begyndte, da reformationen og renæssancen på én gang satte mennesket i centrum: Mennesket var ikke længere bare skabt af Gud, men fra nu af også kaldet til at realisere sig selv. Men kaldet er i dag blevet til et krav om at være enestående, unik, autentisk, et krav der udmatter os i en sådan grad, at vi ender i psykiske lidelser og diagnoser. I dag kan vi blive alt, men tilsyneladende ikke os selv.

Denne eftermiddag får vi besøg af Christian Hjortkjær, der udover at være aktiv foredragsholder, til dagligt underviser på Silkeborg Højskole i faget Eksistens.

Efter Christian Hjortkjærs oplæg vil tekstforfatter og rapper Kristian UFO Humaidan fortælle om sit bidrag til projektet og hans tanker bag det skriveforløb han har konstrueret til eleverne.

På lærerkurset vil undervisningsmaterialerne blive gennemgået for kursusdeltagerne, som er delt i to hold, afhængig af, hvilket projekt de er tilmeldt.

Lærerkurset vil være relevant for lærere, der har tilmeldt sig projekterne Re:formation – teser, tro og tvivl og At skrive på stjernesprog – om skabelse og dét, der ligner.

Sted: Vor Frue Kirkes sognehus, Frue Kirkestræde 4, Svendborg


SYMF
Klosterplads 9, 4. sal
5700 Svendborg
mail@symf.dk
tlf.+45 2480 6018