Symf top image
Symf top image

Projekter 2018 - 19

Tilbage til listen

INFO

Målgruppe: 7. - 9. klasse

Fag: Religion, samfundsfag og historie

Projektperiode: Hele året

Omfang: 15 - 20

Tilmeldingsfrist: Løbende

Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

 I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund.

Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens?

Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder både fiktive cases, som tager udgangspunkt i elevernes skolehverdag, samt virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet.

Afslutningsvist i projektet skal eleverne fremlægge forslag til, hvordan man lokalt kan arbejde med sameksistens og demokrati mellem forskellige religiøse og ikke-religiøse livssyn.

 

Tilmeldte lærere modtager:

  • Lærervejledning med baggrundsmateriale til læreren og forslag tilundervisningsforløb
  • Elevhæfter med baggrundsstof om religionsfrihedens historiske udvikling og oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner
  • Begrebskort og case-kort til bordrollespil
  • Forslag til afgangsprøve i kulturfagene
  • Adgang til hjemmeside

 

 


SYMF
Klosterplads 9, 4. sal
5700 Svendborg
mail@symf.dk
tlf.+45 2480 6018