Symf top image
Symf top image

Om SYMF

Skole-Kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn er en lokal folkekirkelig skoletjeneste.

Det er menighedsrådene i Svendborg, Midtfyn, Faaborg og Langeland/Ærø provstier, der tilsammen betaler for driften af skoletjenesten, for de projekter vi udbyder, undervisningsmaterialer og kurser for lærere og kirkernes personale. Det betyder, at alle vores tilbud er gratis at benytte for skolerne i disse 4 provstier.

Formålet med en folkekirkelig skoletjeneste er at bidrage til god og spændende undervisning i faget kristendomskundskab i grundskolen og at styrke skole-kirke samarbejdet i de fire provstier. Du kan se hvilke skoler, der ligger i vores område under menuen Skoler.

Vores opgave er at udvikle og tilbyde undervisningstilbud til skolerne, der fuldt og helt lever op til de faglige mål for Folkeskolen. Vi arbejder ud fra oplysning og ikke forkyndelse, så alle elever i en klasse kan deltage i projekterne, uanset tro.

Undervisningstilbuddene vil være rettet mod indskolingen, mellemtrinnet eller overbygningen. Selvom vi primært henvender os til kristendomsfaget, er det ofte i tværfagligt samarbejde med andre fag.

 

Vi lægger vægt på at alle vores projekter er:

- af høj faglig kvalitet og lever fuldt op til Folkeskolens Fællesmål

- tilrettelagt efter Folkeskolens præmisser

- gratis at benytte for skolerne i vores område

- tværfaglige og inddrager skolens øvrige fag på forskellig vis

- mulige at deltage i for alle - uanset religiøs- eller kulturel baggrund

  

Skole-Kirke-samarbejdet

Vores projekter lægger ind i mellem op til et besøg i den lokale folkekirke, som er en oplagt samarbejdspartner i Den Åbne Skole.

I kirken findes kristendomsfaglige resurser og øvrig viden inden for musik, fortællinger, historie, filosofi m.v., der giver eleverne viden om og indblik i vores kulturarv og i kristendommen.

Kirkebesøget har et fagligt sigte – ikke et forkyndende sigte – med plads til eftertanke, forskelligheder og kritisk refleksion.

 

Undervisningsmaterialer, lærerkurser og kulturtilbud er gratis for skolerne i vores område. Transportudgifter i forbindelse med deltagelse i kulturtilbud skal skolerne selv forholde.


Den daglige drift
Til dagligt drives SYMF af en lærer, der er ansat på fuld tid og en teolog, der er 50% ansat. 

Billedet af Malene

Malene Agerholm er uddannet lærer i 2005 og har arbejdet som lærer på Syd- og Midtfyn, indtil hun i 2015 blev ansat til at opstarte skoletjensten og stå for den daglige drift i SYMF.

 

 

 

 

Karin Larsen er sognepræst ved Vor Frue Kirke i Svendborg og er ansat i SYMF som teologisk medarbejder. 

 

 
Vores bestyrelse er sammensat af folk fra skoleverden og folk fra det folkekirkelige bagland – dvs. lokale lærere, menighedsrådsmedlemmer og præster. 
Bestyrelsen bag SYMF består af:
Inge Dalsgaard Jensen, provst i Midtfyns provsti og formand for bestyrelsen
Eva Lauritzen, Nørre Lyndelse sogn, menighedsrådsformand og læreruddannet.
Mette Jørgensen, sognepræst i Sct. Nicolai sogn.
Lars Kjerulff Larsen, Vor Frue sogn, menighedsrådsrepræsentant og læreruddannet.
Pia Tribler, Faaborg sogn, menighedsrådsrepræsentant
Peter Martin Møberg, sognepræset i Nordlangelands Pastorat 
 

 

Hent pdf med vores vedtægter

 

Behandling af persondata

Hvilke persondata indsamler vi?

Skoletjenesten SYMF modtager løbende tilmeldinger fra kommunernes undervisere, der tilmelder sig vores tilbud. Her modtager vi følgende personoplysninger.

  • Navn
  • Mailadresse
  • Arbejdsplads/skole
  • Hvilke klasser underviseren tilmelder

 

Når vi modtager en tilmeldingsmail, gemmes disse oplysninger i vores mailprogram, der er beskyttet af password, og kun SYMFs medarbejdere har adgang hertil. 

Vi indsamler ingen form for persondata på de elever vi møder gennem vores undervisningsaktiviteter.

 

 

Hvad bruger vi persondata til?

Persondata på undervisere bruges udelukkende til information og koordinering i forbindelse med de undervisningsforløb den enkelte underviser har tilmeldt sig.

Til kommunikation mellem lærer og skoletjenesten bruges først og fremmest den mail adresse, som læreren har oplyst til skoletjenesten ved tilmelding. Fremsendelse af materialer sker til skolens adresse.

Der er ikke andre end skoletjenestens medarbejdere, der har adgang til personoplysningerne.

Personoplysningerne deles med den lokale præst i det tilfælde, at der hører et besøg i den lokale kirke til det tilmeldte projekt. Præsten kan tage kontakt til læreren for at lave aftale om forstående besøg i kirken. Ved sin tilmelding til skoletjenestens projekter og tilbud skal læreren aktivt give skoletjenesten tilladelse til, at persondata må deles med den lokale præst i forbindelse med koordinering af kirkebesøg. 

 

Hvor længe opbevares persondata?

Personoplysningerne slettes 2 år efter det skoleår, hvor vi har modtaget tilmeldingerne. Denne sletning sker manuelt. Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, fordi vi bruger informationerne til statestik og evaluering af vores tilbud. Vi følger udviklingen år for år i forhold til antal tilmeldinger fra de forskellige kommuner vi dækker. Disse oplysninger er vigtige for os, da vi ønsker at tilrettelægge vores tilbud således, at så mange som muligt får glæde og gavn af dem.   

Derudover bruger vi oplysningerne til at attestere forsendelser med nye årskataloger direkte til de undervisere, der har benyttet vores tilbud tidligere.

 

Hvis en underviser ønsker at få slettet sine data umiddelbart efter det forløb han/hun har tilmeldt sig, kan det ske ved at sende en mail til skoletjenesten på mail@symf.dk

 

 


SYMF
Egensevej 15
5700 Svendborg
mail@symf.dk
tlf.+45 2480 6018