Symf top image
Symf top image

Velkommen til Skole-Kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn

SYMF er en lokal folkekirkelig skoletjeneste.

På samme måde som mange af landets museer og kulturinstitutioner har en skoletjeneste, har Folkekirken også en. I alle stifter i Danmark er der folkekirkelige skoletjenester, og nu har vi også fået en i vores område af landet. Vi er meget glade for nu at kunne give skolerne i Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner det tilbud. Vores skoletjeneste vil gerne styrke samarbejdet mellem skolen og kirken.

Kirken som resurse i undervisningen

Med denne skoletjeneste giver vi skolerne mulighed for at hente inspiration til undervisningen inden for kristendomsfaget. Vi kan tilbyde konkrete og anvendelige undervisningsprojekter, kulturelle tilbud og faglig sparring for lærerne. Vi arbejder for at dele folkekirkens vidensmæssige resurser med skolen og åbne kirkens rum for oplevelser, læring, samtale, kunst, musik, fortælling og teater.

På skolens præmisser

Alle projekter lever op til Folkeskolens Fælles Mål.

Vi henvender os primært til kristendomsfaget, men ofte i tværfagligt samarbejde med andre af skolens fag.

Det er gratis for skolerne i Svendborg og Fåborg-Midtfyn kommuner at være med i projekterne og benytte undervisningsmaterialet. Ved enkelte projekter skal der dog tages højde for transportudgifter.

Vi i den nye skoletjeneste ser frem til et givtigt samarbejde.


 

 

Vi markerer 500 året for Martin Luthers opslag af sine 95 teser, der blev startskuddet for reformationen, med dette  landsnetværksprojekt til 5. og 6. klasse: Re:formation

Se teaser til projektet her:

 

SYMF
Klosterplads 9, 4. sal
5700 Svendborg
mail@symf.dk
tlf.+45 2480 6018